محمکمہ ایکسائز ٹیکسین خیبر پختونخوا ، پانچ سالہ رپورٹ 2013-2018 | Pakistan Tehreek-e-Insaf

<p  style=" margin: 12px auto 6px auto; font-family: Helvetica,Arial,Sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; display: block;">   <a title="View Excise &amp; Texation Department KPK - Performance report 2013-2018 on Scribd" href="https://www.scribd.com/document/380471080/Excise-Texation-Department-KPK-Performance-report-2013-2018#from_embed"  style="text-decoration: underline;" >Excise &amp; Texation Department KPK - Performance report 2013-2018</a> by <a title="View Insaf.PK's profile on Scribd" href="https://www.scribd.com/user/385123546/Insaf-PK#from_embed"  style="text-decoration: underline;" >Insaf.PK</a> on Scribd</p><iframe class="scribd_iframe_embed" title="Excise & Texation Department KPK - Performance report 2013-2018" src="https://www.scribd.com/embeds/380471080/content?start_page=1&view_mode=scroll&access_key=key-l4HfDvYOCanNqwJ1HUoV&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="0.7080062794348508" scrolling="no" id="doc_35951" width="100%" height="600" frameborder="0"></iframe>

Category:
ترقیاتی کام